info@med-group.com.tr +90 212 356 78 62 – 63 - 64

Moores Rowland Türkiye 3568 sayılı yasa uyarınca tasdik yetkisi bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve uzman kadrosu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi işletmelerin ve Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gerçek kişilere ait işletme ve teşebbüslerin, mali ve vergisel yapısının yıl içerisinde geçici vergi dönemleri itibari ile denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini tam tasdik kapsamında tasdik etmektedir.

Tasdik Hizmetleri

Faaliyetleriniz, sektörünüz, mevzuat ve standartların derinlemesine anlaşılması suretiyle denetiminizi ele alıyor ve paydaşlarınıza yapılan raporlamanın şeffaflığı aracılığıyla işletmenize güvenle değer katmanıza yardımcı oluyoruz.

Bağımsız Dış Denetim

Amaç yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir.

Dış-Kaynak, Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri

Hem denetim ortamı hem de teknoloji hızla değiştiği için denetçiler periyodik olarak stok almalı ve işlerini nasıl yaptıklarını yeniden değerlendirmelidirler. Günümüzde çok fazla veri ve işlem hacmi çok büyük olduğundan denetçiler, anormallikleri bulmak için verilerde gezinmenin en etkili yollarını bulmalıdır.

Büyük Veri, Veri Analitiği ve Adli Muhasebe Denetimi Hizmeti

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması, KDV iade eğitiminin verilmesi, KDV İadesine esas listelerin hazırlanması, İade tutarının tespit edilmesi, YMM raporlarının hazırlanması bu departman tarafından YMM, SMMM, uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.

KDV Hizmetleri

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), dünyada birçok ülkede ve ülkemizde kabul görmüş finansal raporlama sistemidir. Küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını hedefler.

UFRS / TFRS / BOBI FRS Raporlama Hizmetleri

Yerli veya yabancı tüm müşterilerimize, deneyimli, çözüm odaklı ve yaratıcı uzman kadromuzla aşağıda özetlenen alanlarda mali ve vergi hukuku hizmetleri vermekteyiz. 

Mali & Vergi Hukuku Hizmetleri

Türkiye`de yatırım yapmak isteyen kurum, gerçek kişi ve uluslararası kuruluşlara mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı ve şirket kuruluş hizmetleri sağlamaktayız.

Yatırım Danışmanlığı ve Kuruluş Hizmetleri

Yenilenebilir enerji projelerine mali danışmanlık hizmetleri sağlanması.

Enerji Projeleri Danışmanlığı Hizmetleri

Robotik Süreç Otomasyonu; yüksek hacimli, kural temelli, tekrarlanan ve insan katma değerine ihtiyaç duyulmayan operasyonel süreçlerin “yazılım robotları” ile otomatize edilmesidir.

Doküman ve Robotik Süreç Yönetimi

Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolünün yapılması.

Revizyon Hizmetleri

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu – SPK ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK yetkileri dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.

SPK & EPDK Denetim ve Raporlama Hizmetleri

MED Bağımsız Denetim-Allinial Global olarak yasal düzenlemeler, mükelleflerin yapması gereken hazırlıklar ve transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler sunmaktayız.

MED Bağımsız Denetim Transfer Fiyatlandırması