info@med-group.com.tr +90 212 356 78 62 – 63 - 64

Bağımsız Dış Denetim Hizmetlerimiz:

 • Hizmet verilen sektörler inşaat, imalat, tekstil, turizm ve tüketim ürünleri, finans, makine, petrol, yatırım ,sigorta,telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb.dir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğleri uyarınca, dönemsel bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması
  1. Bağımsız denetim işlemleri
  2. Enflasyon muhasebesi uygulamaları
  3. Konsolide mali tabloların hazırlanması
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında çıkarılan yönetmelik uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi ile raporların hazırlanması
 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, tabii olduğu 5684 Sigortacılık Kanunu Uyarınca sigorta şirketlerinin denetimi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması
 • Özel tespitlere yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
 • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması
 • İşletme mali tablolarının uluslar arası standartlara göre hazırlanması.
 • İşletme kayıtlarının analizi, verimlilik ve karlılık analizleri, sermaye yapısı, öz sermaye ve dış kaynak analizleri, risk analizleri.
 • İşletme ile ilgili mali durum ve analizlerin uluslararası mali spor standartlarına (İFRS) ve Basel 11 standartlarına göre (istenildiğinde İngilizce) hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunulması.
 • Özel amaçlı incelemeler ve raporlar