info@med-group.com.tr +90 212 356 78 62 – 63 - 64

Yetkiler

YMM, Bağımsız Denetim ve SMMM Şirketlerimiz;

– Maliye Bakanlığı’nın 3568 sayılı serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik’ ve yeminli mali müşavirlik kanunu gereğince vermiş olduğu “Yeminli Mali Müşavirlik” yetkisini,

– Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 22.1.1993 tarihli yazılarına istinaden vermiş olduğu “Bağımsız Dış Denetim” yetkisini,

– Hazine Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu “Sigorta Şirketleri Denetim” yetkisini,

– Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (EPDK) 24.01.2008 tarih 1476/70 sayılı yazıları uyarınca vermiş olduğu “Enerji Şirketleri Denetim yetkisini,

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’nun vermiş olduğu 11.04.2014 tarih BDK/2014/117 sicil numaralı “Bağımsız Dış Denetim” yetkisini,

– Moores Rowland International’ın vermiş olduğu Türkiye ofisi isim hakları ve yetkilerini,

titizlikle ve aktif olarak kullanmaktadır.