info@med-group.com.tr +90 212 356 78 62 – 63 - 64

SPK ve EPDK Denetim ve Raporlama Hizmetleri

 • SPK Denetim ve Raporlama Hizmetleri: Günümüzde yatırımcılar finansal verilerin güvenirliliğinin sağlanmasına çok daha fazla ihtiyaç duymaktalar. Bir şirketin mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması, yatırımcıların birinci önceliğidir. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu – SPK yetkisi dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Verdiğimiz Hizmetlerimiz :
  • Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi hisse senetleri BIST’te işlem gören halka açık şirketler, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve diğer sermaye piyasası kurumlarının “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca bağımsız denetimi, 
  • Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi hisse senetleri BIST’te işlem görmeyen halka açık şirketler ve yatırım fonlarının “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca  bağımsız denetimi, 
  • Hisse senetleri halka arz edecek şirketlerin mali tablolarının bağımsız denetimi, 
  • Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri, 
  • Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi.  
 • EPDK Denetim ve Raporlama Hizmetleri: Günümüzde yatırımcılar finansal verilerin güvenirliliğinin sağlanmasına çok daha fazla ihtiyaç duymaktalar. Bir şirketin mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması, yatırımcıların birinci önceliğidir. 
 • Şirketimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK yetkisi dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.
 • EPDK, enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında çıkarılan yönetmelik uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi ile raporların hazırlanması.
 •