info@med-group.com.tr +90 212 356 78 62 – 63 - 64

Yatırım Danışmanlığı ve Kuruluş Hizmetleri

  • Proje yönetimi
  • Sözleşmeyle ilgili yapılan müzakereler
  • Proje planlama optimizasyonu
  • Projelerin finanse edilebilebilir seviyeye getirilmesi
  • Bütçelerin planlanması ve optimum kılınması
  • Proje finansman dosyasının hazırlanması
  • Ekipman ve tesislerin sağlıklı bir analizini gerçekleştirilmesi
  • Sistemdeki problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik önerilerin sunulması
  • Proje geliştirme süreci danışmanlığı
  • Optimize proje tasarım danışmanlığı